25

Utbildning i Stockholm

tisdag 25 oktober, 2016

I slutet av förra veckan deltog rektor och speciallärare på uppstarten av Skolverkets nya satsning- Specialpedagogik för lärande.
Vi fick lyssna till olika föreläsare som pratade om bland annat det historiska perspektivet på inkludering i skolan och om framgångsexempel på lärare som hittat bra arbetssätt för inkludering.

Vi hann även med ett studiebesök på SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) kontor i Stockholm. Där finn en utställning så man kan se olika specialframtagna material för olika ändamål i skolan -Mycket givande två dagar.

Lena Janson

Lena Janson

Lärare

20

Skolbio och schack-klubb

torsdag 20 oktober, 2016

Den här veckan är det speciella filmvisningar på dagtid för skolelever, och några elever från vår skola ska ta del av detta.


Samtidigt är det idag premiär för skolans schackklubb. Personal i skolan har gått en schackutbildning. Sedan har eleverna fått anmäla sig via ett papper, och idag är det första klubbträffen i skolan!

Mia Sjödell

Mia Sjödell

Rektor och skolchef

17

Höst och utbildning!

måndag 17 oktober, 2016

Förra veckan var några i personalen på utbildning tillsammans med personal från Team J-son.
Vi åkte med skolans buss till Symbolbruket och Hargdata i Linköping. Där fick vi lära oss om bildstödsprogrammet InPrint.
Det är ett program med widgits (bilder) som kan användas för att förtydliga text eller som förberedande stöd i ett dagsschema.

I veckan som kommer ska även speciallärare och rektor åka till Stockholm och få introduktion av skolverket inför det specialpedagogiska lyftet som pedagogerna på skolan ska medverka i. Mer info om detta kommer framöver.

Lena Janson

Lena Janson

Lärare